Çerez Politikası

Çerez Politikası

İnternet sitemizin ziyareti sırasında sitesinin kullanımını kolaylaştırmak, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çerezleri ve çeşitli teknolojileri kullanabilir. İşbu Çerez Politikası, internet sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

 

ÇEREZ NEDİR?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen, elde ettiği göz atma bilgilerini saklayan küçük metin dosyalarıdır.

 

ÇEREZLER NASIL ÇALIŞIR?

 

Bu dosyada internet sitemizi ziyaretinize ilişkin bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız internet sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde cihazınızda sitede adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

 

Çerez Kullanım Amaçları

 

İlgili veri elde etme araçları genel olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:

 

 

Sera AVM tarafından kullanılan çerezler; bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Çerezler sitemize ulaşmasını sağlayan cihazlarınızdaki kişisel veriler de dâhil olmak üzere cihazınızda kayıtlı herhangi bir veriniz toplanmamaktadır.

 

Web Sitemizde Kullandığımız Çerez Tipleri 

Çerezler çeşitli kriterlere bağlı olarak birden fazla ayrıma tabi olmaktadır. Bu kapsamda tarafımızca kullanılan çerezler süre ve konu bakımından kategorilendirilmiş ve aşağıda kategorilere ilişkin kısa açıklamalara yer verilmiştir. 

 

Saklandığı Süre Bakımından Çerez Kategorileri

 

Saklama sürelerine dayanan çerezler ikiye ayrılmaktadır.

 

Kalıcı Çerezler: Bu çerezler internet sitesimizi ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya gün/aylık saklama süreleri doluncaya kadar varlıklarını sürdürürler. 

 

Oturum Çerezleri: İnternet sitesimizi ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar varlıklarını sürdürürler.

 

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

 

Kullanım Bakımından Çerez Kategorileri

Zorunlu Çerezler: İnternet sitemizin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bu çerezler internet sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza ve giriş yapmanıza imkân tanır. 


Analitik Çerezler: İnternet sitemizi ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, yönlendirme/çıkış sayfaları, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları görüntü kaydırma hareketleri, kullandığınız arama terimleri ve sitemizi kullanırken girdiğiniz metinler gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edersiniz? 

 

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezlerin kullanımına doğrudan izin verilmiş şekilde ayarlanmıştır. Çerezlerin kullanılması internet sitemizin daha iyi hizmet vermesini sağlamakla birlikte dilerseniz internet tarayıcınızın ayarları aracılığıyla çerezlerinizin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde şirkete ait internet sitesi de dahil olmak üzere e-ziyaretlerinizin etkilenebileceğini ve internet sitemizde yer alan tercihlerinizin silineceğini lütfen unutmayın. 

 

Aşağıda sık kullanılan internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için yararlanabileceğiniz linkler yer almaktadır:

 

Adobe Analytics, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari (Söz konusu kelimelerin üzerine tıklandığında mümkünse aşağıda yer alan linkler otomatik olarak açılabilir olsun. Tercihen aşağıda ki liste haliyle de sunabilirsiniz.) 

 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

Opera

 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

 

MozillaFirefox

 

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Safari:

 

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Internet Explorer

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

 

Google Analytics

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

AOL

 

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

 

 

Sitemize giriş yaptığınız tarayıcı yukarıda yer verilen listede yer almıyor ise; tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurabilirsiniz. 

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği de dâhil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Sera AVM sitelerini görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (ör. bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda anılı haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tüm soru ve görüşlerinizi iletmek için şirketimize aşağıda belirtilen iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz:

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

1. YAZILI 

Islak İmzalı Şahsen/Noter Aracılığıyla

Akkent Mahallesi Eskişehir Yolu Üzeri, 1. Km No: 1, 43000 Merkez

zarfın üzerine “kvkk kapsamında bilgi talebi” yazılmalıdır.

2. KEP YOLUYLA

KEP’LE

sekergayrimenkul@hs01.kep.tr  

konu kısmına “kvkk kapsamında bilgi talebidir” yazılmalıdır.

3. SİSTEMİMİZDE BULUNAN E-POSTA ADRESİ İLE

Sistemimizde Kayıtlı E-Posta Adresinizden

iletisim@serakutahyaavm.com.tr

konu kısmına “kvkk kapsamında bilgi talebidir” yazılmalıdır.

4. SİSTEMİMİZDE BULUNMAYAN E-POSTA ADRESİ İLE                                                              

e-imza yahut mobil imza ile

iletisim@serakutahyaavm.com.tr

konu kısmına “kvkk kapsamında bilgi talebidir” yazılmalıdır.

 

Sera AVM olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Politikası’ nın hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.


Güncelleme Tarihi: 18.10.2021